PÅMELDING 2019

Påmeldingskjema til søndagens regatta 2019

Materiale

Type

Drivstoff

Jeg ønsker å delta i

Jeg erklærer overstående opplysninger som korrekt og forplikter meg til å følge arrangørenes regler og henvisninger.

Jeg deltar på egen risiko og frafaller ethvert krav mot arrangør.

Jeg er klar over min plikt til å inneha gyldig ansvarsforsikring under regattaen.